Meer genieten van betere wijn met wijnschrijver Bruno Vanspauwen

Waarom is een zwarte sommelier zo zeldzaam?

wijnnieuws

Waarom is een zwarte sommelier zo zeldzaam?

Ik vernam onlangs dat de sommelier van The Jane, Gianluca Di Taranto, zich als zelfstandig wijnconsulent vestigt. En dat hij opgevolgd wordt door zijn voormalige assistent Jean-Trésor Vets, een jongeman van 26 van Rwandese afkomst.

Daardoor heeft The Jane nu een van de enige zwarte sommeliers in dit land. Zelf ken ik er nog maar één andere: Deborah Hellburg van het restaurant Vinum & Sensum in Knokke, ze is geboren in Rotterdam, haar ouders komen uit de Nederlandse Antillen. Dat een zwarte sommelier zo zeldzaam is, geldt trouwens voor de hele westerse gastronomie. Waarom is dat zo?

Ongetwijfeld heeft het te maken met het algemene fenomeen dat zwarte burgers ondervertegenwoordigd zijn in vele beroepen. Maar ook andere factoren, en daaruit voortvloeiend culturele vooroordelen, spelen een rol.

Zo heeft de ontwikkeling en verspreiding van de wijncultuur altijd die van de economische welvaart gevolgd. Wijnbouw vergt immers grote investeringen. Een koopkrachtige bevolking is noodzakelijk als afzetmarkt. Vandaar dat een wijncultuur altijd tot bloei kwam in landen die wereldmachten waren, en met een overwegend witte bevolking.

Daarnaast heeft wijnbouw een gematigd mediterraan klimaat nodig. De landen in de wereld waar van oudsher een overwegend zwarte bevolking leeft, zijn te warm voor wijnbouw. Dus ook om die reden kon daar geen wijncultuur ontstaan.

De enige uitzondering is Zuid-Afrika, met een overwegend zwarte bevolking en toch een mediterraan klimaat, althans in de Kaapprovincie waar de meeste wijngaarden liggen. Het land kent ook al geruime tijd voldoende economische welvaart. Maar hier heeft het kolonialisme een rol gespeeld, waardoor de wijncultuur in handen kwam van een uit Europa geëmigreerde bevolking.

Vets wijst erop dat zijn geboorteland Rwanda om al die redenen geen wijncultuur kent. Maar dat kan veranderen. In de buurlanden Kenya, Oeganda en Tanzania zijn er al enkele succesvolle experimenten met wijngaarden op grote hoogte, waar het koeler is. Zelfs in Europa, door de klimaatopwarming, zijn dergelijke "vins d'altitude" of "high-altitude wines" een trend geworden.

Vets groeide trouwens niet op in Rwanda, hij kwam reeds op driejarige leeftijd met zijn moeder naar ons land, waar ze hertrouwde met een Vlaming van wie hij de familienaam kreeg. Ik heb alvast uit goede bron vernomen dat hij voor zijn jonge leeftijd uitblinkt in wijnkennis en een uitstekend blindproever is. Er is geen enkele reden waarom een zwarte sommelier zeldzaam hoeft te blijven.

toegevoegd op 29.04.2021