Meer genieten van betere wijn met wijnschrijver Bruno Vanspauwen

Uit het archief van de wijnschrijver

gerijpte artikels, columns, verhalen, reportages

Mag je in een restaurant je eigen wijn drinken?

Het meebrengen van je eigen wijn naar een restaurant, is in onze contreien minder ingeburgerd dan in andere, voornamelijk Angelsaksische landen: Groot-Brittannië, Ierland, Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland ... "Bring Your Own" heet het daar, en het staat vaak duidelijk geafficheerd op het restaurant, als lokmiddel voor klanten. Want iedereen die al eens een wijnkaart van dichtbij heeft gezien, weet dat je heel wat geld kan uitsparen door je eigen wijn mee te brengen.

Dat is trouwens de reden waarom restaurateurs er bij ons weigerachtig tegenover staan: ze maken de meeste winst op wijn, en zien dat niet graag wegvallen. Toch staan ze het soms toe, in het bijzonder als je een vaste klant bent. Al wordt dan ook van je verwacht dat je "kurkrecht" betaalt: een vergoeding voor het ontkurken en inschenken van de wijn, en het ter beschikking stellen van wijnglazen. Sowieso vraag je het restaurant vooraf, bij de reservatie, of er geen bezwaar is tegen het meebrengen van je eigen fles. Als de eigenaar zelf een wijnliefhebber is, en als het om een bijzondere fles gaat, maak je meer kans om hem over de streep te trekken door hem een glas te beloven. Maar waarom kost BYO bij ons zoveel moeite als het in andere landen openlijk gepromoot wordt? Daar is een verklaring voor.

Landen waar het concept ingeburgerd is, zijn vrijwel altijd landen met een strengere alcoholwetgeving. Daar is het dus moeilijker en duurder om als restaurateur een licentie te krijgen om alcoholische dranken te schenken. Vandaar dat velen ervoor kiezen om geen licentie te nemen en klanten toe te laten hun eigen drank mee te brengen. Die strenge politiek ten opzichte van het schenken van alcohol dateert van de negentiende en twintigste eeuw, toen de maatschappelijke houding ten opzichte van alcohol uitgesproken negatief was. Een Zweedse arts, Magnus Huss, beschreef in 1849 als eerste het alcoholisme als een medisch en sociaal probleem. Hij legde een band tussen alcoholgebruik en losbandig sexueel gedrag, ontwrichting van het gezin en misdaad. Daarom werd onder meer wijn aangewezen als een mogelijke oorzaak van sociaal en moreel verval. Landen waar de religie een grote invloed had, zoals de Verenigde Staten, gingen zelfs over tot een volledig verbod op alcohol.

Vandaag is de wetgeving in die landen versoepeld, maar het idee van wijn als mogelijke onheilsbrenger blijft leven. Dat is het ironische van het "Bring Your Own"-concept: het wordt voorgesteld als een manier om méér van wijn te genieten, maar eigenlijk is het ontstaan vanuit een cultuur waarin wijn als gevaarlijk en verderfelijk werd beschouwd.